I’m gonna get married. Yey. But I never know these kind of planning and talks are a pain to indure.

Maganda talaga pag di ka susunod sa payo sa mga taong di nakakaranas ng nararamdaman mo e. Piliin mo kung kanino ka makikinig. Malaking porsyento diyan memasabi lang. Di lahat ng payo mabango.

Like hail storm I fell down hard. For you.

Huge improvements.

!!! #gunpla